Långläsning om Osteopati

Vad är Osteopati?

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform – detta innebär att osteopaten arbetar med sina händer med olika tekniker för att hjälpa din kropp tillbaka till hälsa.

Osteopaten ser till hur hela kroppen rör sig och fungerar, inte bara det område där symptom finns, för att söka behandla bakomliggande orsaker.

Vanligt att gå till en osteopat för är smärtproblem, rehabilitering av rörelseapparaten (t.ex. efter sjukdom eller trauma), hållningsproblematik, fysiologiska besvär, och allmän friskvård.

Historik och Akademisk utbildning

Osteopati presenterades för första gången 1874 i USA av amerikanske läkaren Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). Den första osteopatiska utbildningen startades på 1890-talet i Kirksville, Missouri. Ordet osteopati kommer av os = ben, och pati = lidande, men denna manuella medicin behandlar hela kroppen.

Utbildning i USA och Europa skiljer sig åt – i USA är det en inriktning på läkarlinjen (och innehar läkarlegitimation) medan i Europa är det separerat från läkarutbildning och är istället en privat medicinsk utbildning.

Utanför Sverige är kännedomen om osteopati stor, medan den ännu växer i Sverige. I t.ex. U.S.A., Storbritannien, Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, bl.a., är osteopati etablerat sedan länge, och har hög status. Osteopati är där en erkänd medicinsk behandlingsform, och benämns som en manuell medicin. I England lagstiftade 1993 om osteopatin som en ”unik medicinsk disciplin” i The Osteopaths Actoch osteopater tilldelas vid examen en Bachelor of Science.

Vidare så är osteopati en del av den statligt sanktionerade hälsovården i bl.a. Storbritannien, USA, Nya Zeeland och Australien.

Den filosofiska grunden

Det finns fyra grundläggande principer i osteopatisk medicin;

  1. Kroppen är en integrerad enhet av ”body, mind & spirit”.
    Dvs kroppen är en helhet.
  2. Kroppen innehar självreglerande mekanismer, och kapaciteten att försvara, återuppbygga och förändra/omforma sig själv. 
    En kropp i balans kan alltså agera självläkande med en fysiologi som arbetar för att upprätthålla god hälsa och vitalitet.
  3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt beroende av och relaterade till varandra.
    Allt hänger ihop!
  4. Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer.

Dessa principer är basen för den Osteopatiska Medicinens filosofi om hälsa och sjukdom.

Osteopatin är ett utmärkt komplement till skolmedicinen.

Vid behov refererar osteopaten patienten vidare till läkare för skolmedicinsk undersökning och behandling. Osteopatiska medicinen är noggrann med patientsäkerhet och osteopaten agerar för att identifiera ”röda flaggor” som innebär att patienten bör uppsöka läkare.

På många håll utomlands är osteopatisk medicin just ”Primary Healthcare”, d.v.s. patienter går till Osteopat som första led vid smärtor och besvär. 

Individen i fokus

Osteopatens arbete är att undersöka patienten som individ för att se hur just dennas kropp fungerar och i vilka system en störning finns som har orsakat de symptom som har fått henne/honom att uppsöka vård.

Beroende på patientens livs-/sjukdomshistoria och kombinationen arv och miljö, föreligger ofta mycket skilda orsaker till liknande symptom hos olika patienter.

Livet kan medföra olika fysiska och psykologiska trauma, sjukdomar, diagnoser, operationer.

Vi kan även från födseln ha med oss olika förutsättningar som påverkar vår kropps fysiologi, tex. ett extra revben eller en anatomisk benlängdsskillnad.

Vi påverkar våra kroppar i vardagen med tex dålig arbetsställning och oliksidig eller felaktig träning.

Vanliga symptom att söka för:

Man kan uppsöka osteopat för en mängd olika besvär – såväl akuta som kroniska, anatomiska som fysiologiska.

Vanliga symptom som många söker sig till osteopat för är: att man känner sig sned och har dålig hållning, en känsla av obalans tex. i bäcken, smärta/stelhet i kroppens alla olika leder, nackproblem och huvudvärk/migrän, domningar och stickningar, diskbråck och ischias, skolios, rehabilitering efter skada/sjukdom, inflammatoriska problem och förslitningsskador.

Många söker även behandling för stress och upplever en stor skillnad efter behandling med en ökad känsla av lugn och ett dämpat sympatikuspåslag (fight-or-flight).

Länkar för att fördjupa er mer i osteopati:

Svenska Osteopatförbundet (SOF)
Stockholm College of Osteopathic Medicine (SCOM)
Skandinaviska Osteopathögskolan

För er som vill ha lite insyn i min utbildning på SCOM kan ni läsa mer på skolbloggen jag drev åt SCOM här: http://scom.se/bloggar/angelicareutersward

Annons