Om Osteopatisk Medicin

Vad är Osteopati?

Osteopati är en medicinsk behandlingsform för bland annat smärtproblem, rehabilitering av rörelseapparaten (t.ex. efter sjukdom eller trauma), hållningsproblematik, fysiologiska besvär, och allmän friskvård.

Osteopaten ser till hur hela kroppen rör sig och fungerar, inte bara det område där symptom finns. Osteopaten söker behandla orsakerna bakom symptomen.

Historik och Akademisk utbildning

Osteopati presenterades för första gången 1874 i USA av amerikanske läkaren Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). Den första Osteopatiska utbildningen startades på 1890-talet i Kirksville, Missouri. Ordet Osteopati kommer av os = ben, och pati = lidande, men denna manuella medicin behandlar hela kroppen.

Osteopatin är förfadern till både kiropraktiken och naprapatin i och med att Dr Palmer (förfadern till kiropraktiken) var en av Dr Stills (förfadern till osteopatin) elever.

Osteopatyrket innebär idag en 5-årig medicinsk utbildning, som i Sverige kan läsas i Stockholm samt Göteborg.

Kännedomen om Osteopati växer i Sverige, men utomlands är den redan stor. I t.ex. U.S.A., Storbritannien, Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, bl.a., är Osteopati etablerat sedan länge, och har hög status. Osteopati är där en erkänd medicinsk behandlingsform, och benämns som en manuell medicin. I bl.a. England och t.o.m. i UAE’s Dubai så hänvisar läkare patienter till Osteopat vid t.ex. diskbråck. England lagstiftade 1993 om Osteopatin som en ”unik medicinsk disciplin” i The Osteopaths Actoch Osteopater tilldelas vid examen en Bachelor of Science. I USA läses den som inriktning på läkarlinjen och innehar läkarlegitimation.

Vidare så är Osteopati en del av den statligt sanktionerade hälsovården i bl.a. Storbritannien, USA, Nya Zeeland och Australien.

image

Osteopatiska Medicinens filosofiska grund

Kroppen är en dynamisk sammansättning av integrerade system, ömsesidigt beroende av varandra. Det muskulo-skelettala systemet är t.ex. beroende av att bl.a. respirationssystemet och hjärt-/kärlsystemet fungerar optimalt för att leder, skelett och mjukdelar ska få syre och näring och kunna fungera, etc. Samtidigt måste t.ex. bröstkorgen kunna utvidgas tillräckligt för att lungorna ska kunna fyllas med luft så att respirationen skall kunna fungera optimalt. Som ett annat exempel kan strukturella problem förutom att störa blodcirkulationen, leda till en störd nervfunktion.

Med andra ord är fysiologin och anatomin ömsesidigt beroende av varandra, och kroppen ses på denna sätt som en helhet.

Kroppen har en förmåga till självförsvar, återuppbyggnad och kompensation genom självreglerande mekanismer. Gamla trauman och skador kan med tiden utvecklas till en mer komplicerad symptombild där en ursprunglig dysfunktion är den egentliga orsaken till senare besvär.

Förändring i en del av kroppen kan påverka andra funktioner i kroppen. Kropp och sinne är dynamiska och har förmåga till självreglering. Därav har finns även förmågan till kompensationer som kan leda till felställningar och följdsjukdomar. På så sätt kan alla organ, muskler och kroppsvävnader påverkas i hela kroppen.

Osteopariska filosofins fyra grundprinciper

Det finns fyra grundläggande principer i Osteopatisk Medicin;

  1. Kroppen är en integrerad enhet av ”body, mind & spirit”.
  2. Kroppen innehar självreglerande mekanismer, och kapaciteten att försvara, återuppbygga och förändra/omforma sig själv.  En kropp i balans kan alltså agera självläkande med en fysiologi som arbetar för att upprätthålla god hälsa och vitalitet.
  3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt beroende av och relaterade till varandra.
  4. Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer. Det vill säga förståelse för att kroppen är en helhet, innehavande självläkande förmågor, och att struktur och funktion samspelar.

Dessa principer är basen för den Osteopatiska Medicinens filosofi om hälsa och sjukdom.

image

Osteopatin är ett utmärkt komplement till skolmedicinen.

Som ni kan läsa under fliken ”Om Angelica” här på hemsidan, så innebär den 5-åriga Osteopatutbildning på SCOM ingående studier i lärdom kroppens alla system:

kardiovaskulära systemet, digestionssystemet, endokrina systemet, immunsystemet, lymfsystemet, muskuloskelettala systemet (inkl. ligament, bindväv, fascia), nervsystemet, reproduktionssystemet, respirationssystemet och urinvägar samt tarmsystemet.

Osteopaten har kunskap om hur alla dessa system fungerar var för sig, samt hur de interrelaterar och interagerar för att bygga upp kroppen till en mycket komplex och dynamisk helhet. På detta har Osteopaten kunskap om vad som händer när systemen inte fungerar (patologi och ortopedi) och vad som är bästa behandlingssätt.

Vid behov refererar Osteopaten patienten vidare till läkare för skolmedicinsk undersökning och behandling. Osteopatiska Medicinen är noggrann med patientsäkerhet och Osteopaten agerar för att identifiera ”röda flaggor” som innebär att patienten bör uppsöka läkare.

På många håll utomlands är Osteopatisk Medicin just ”Primary Healthcare”, d.v.s. patienter går till Osteopat som första led vid smärtor och besvär. 

DSC_0387_01

Individen i fokus

Osteopatens arbete är att undersöka patienten som individ för att se hur just dennas kropp fungerar och i vilka system en störning finns som har orsakat de symptom som har fått henne/honom att uppsöka vård.

Beroende på patientens livs-/sjukdomshistoria och kombinationen arv och miljö, föreligger ofta mycket skilda orsaker till liknande symptom hos olika patienter.

Livet kan medföra olika fysiska och psykologiska trauma, sjukdomar, diagnoser, operationer.

Vi kan även från födseln ha med oss olika förutsättningar som påverkar vår kropps fysiologi, tex. ett extra revben eller en anatomisk benlängdsskillnad.

Vi påverkar våra kroppar i vardagen med tex dålig arbetsställning och oliksidig eller felaktig träning.

Behandlingsbara symptom

Man kan uppsöka Osteopat för en mängd olika besvär – såväl akuta som kroniska, anatomiska som fysiologiska.

Osteopatisk medicin är tex en effektiv behandlingsform vid smärtor, stelhet och andra besvär i ryggrad (nacke, bröstrygg, ländrygg, korsben/svanskota), bäcken, bröstkorg, leder, muskler, ligament, bindväv, diskbråck, ischias, ledvärk, hållningsproblematik, skolios, rehabilitering av bestående besvär efter skada/sjukdom, förslitningsskador, inflammation av muskelsenor/benhinnor, sträckningar, tennis-/golfarmbåge/musarm/sms-tumme, carpaltunnel syndrom.

Osteopati är även effektivt mot stress, huvudvärk/migrän, sinusbesvär, illamående/yrsel/balansproblem, andnings- och matsmältningsbesvär (mag-/tarmproblem), menstruella smärtor, astma och andra fysiologiska besvär.

image

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close