Vanliga frågor

Vem kan besöka en Osteopat?

Alla kan besöka en Osteopat. Man kan gå till Osteopat för rehabilitering, att få hjälp med befintliga besvär och smärtor; akuta eller kroniska, anatomiska och/eller fysiologiska. Man kan få behandling för att förbättra sin hållning. Man kan gå till Osteopat för att stödja upp kroppen under pågående sjukdomsförlopp med skolmedicinsk behandling. Men man kan även gå till Osteopat för friskvård – att minska risken för att utveckla problem i framtiden.

Hur många behandlingar behövs för bli bra?

Det är väldigt individuellt och beror på patientens kropp, besvärens karaktär, och hur länge man haft dem. Visa blir hjälpta på några enstaka behandlingar, andra behöver en behandlingsplan med fler behandlingstillfällen. Rent allmänt så gäller att hur lång tid det tar att bli bra bör ställas i relation till hur länge du haft dina besvär.

Märker man på en gång att man känner sig bättre eller är det en process?

Vissa känner effekt redan efter första behandlingen. Andra känner effekten efter ett par behandlingar, även om kroppen blivit bättre redan efter den första. Det är väldigt individuellt och beror på problemet och sjukdomshistorian.

Vad händer vid mitt första besök hos Osteopat?

Det första besöket börjar med en anamnestagning, vilket innebär en genomgång av patientens sjukdomshistoria. Därefter följer en fysisk undersökning relevant för det patienten söker för, detta kan innebära tex. neurologiska, ortopediska, eller specifika osteopatiska tester. Resultaten ger en arbetsdiagnos och en behandlingsplanen med manuell behandling för att komma till orsaken/-erna av patientens problem.

Ställer Osteopaten många frågor?

Osteopaten tar en noggrann sjukdomshistoria för att samla all fakta och kunna hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. Det är skillnad på symptomatiska besvär och orsaken bakom dessa. Osteopaten har en grundlig medicinsk kunskap och söker alltid behandla grundorsaken för att få patienten tillbaka till hälsa.

Är det en hårdhänt behandling?

Nej. Osteopater jobbar för det mesta väldigt mjukt, även om teknikerna varierar. De mjuka teknikerna ska ej misstas för mindre verksamma, effektiviteten av behandlingen mäts ej i styrka.

Måste man manipuleras / ”knäcka kotor”?

Nej. Vill man inte manipuleras så är det bara att säga ifrån. Inom Osteopatin är manipulationer bara en av väldigt många tekniker.
Osteopater knäcker om det är just det kroppen behöver, och då upplevs det oftast mycket mjukare än hos andra manuella terapier.

Kan man få några bieffekter eller någon reaktion efteråt?

När kroppen håller på att ställa om sig, kan man ibland känna av det, t.ex. ungefär som träningsvärk.
Det är dock en del av läkningsprocessen. När kroppsstrukturen förändras så får musklerna börja jobba på nya sätt.

Ibland kan även gamla mönster aktualiseras innan de försvinner. Med problem som funnits en längre tid så har kroppen genomgått kompensatoriska förändringar i ett eget försök till att upprätthålla en balans, dessa kan man ibland märka av när de reverseras.

Man kan bli trött efter en behandling, vilket inte är konstigt med tanke på att omställning tar energi. Hjälp din kropp genom att vila och låta din energi gå åt till dessa förändringar.

Är det något jag behöver tänka på efter behandlingen?

Då den osteopatiska behandling sätter igång kroppsprocesser som fortgår närmsta dagarna efter du lämnar kliniken rekommenderas att man tar det lugnt och vilar kroppen resten av dagen. M.a.o. avrådes fysisk ansträngning eller träning. Detta för att behandlingen ska få bästa effekt.

Närmsta dagarna bör kroppen bör få vila från träning och hårdare kroppsarbete då man annars riskerar att motverka behandlingseffekten samt kan skada sig då kroppen genomgår sina förändringar.

När man sätter igång igen med träning bör det göras med viss tillförsikt, då det kan kännas annorlunda i kroppen i och med att man ju håller på att ställa om den. Man vill inte skada sig genom att ta på sig för mycket för tidigt.

Se gärna över vilka vanor och mönster du har i ditt liv, så du inte åsamkar din kropp onödig stress genom tex dålig arbetsställning, ensidigt bärande av tex väska/portfölj, etc. Samt tänk på vikten av bra stötdämpning i dina skor. Små saker som görs ofta gör stor skillnad.

Kan man gå på behandling hos andra manuella terapeuter samtidigt som man går hos Osteopat?

Du bör inte gå på behandling hos andra manuella terapier under tiden pga att behandlingarna inte ska interferera med varandra med felaktiga resultat som utgång. Lättare massage går dock bra.

Kan man behandla barn?

Det gär jättebra att behandla barn! I Sverige behandlas barn från 8 år. Osteopati kan både behandla besvär hos barnet under uppväxten samt lägga grunden för en bättre hälsa i framtiden.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close