Osteopati behövs inom vården!

”En läkare vid en kurs i integrativ medicin på Karolinska institutet 2012 kommenterade vårdens brist på bredd inom manuella terapier så här:

”Som läkare tycker jag ofta att jag inte räcker till när patienter söker med ospecifika nack- och ryggbesvär, framförallt inom primärvården. Man famlar efter något annat än den behandling som skolmedicinen har att erbjuda””.

Citat ur artikel ”Manuella terapier – vad ska man välja?” av Helene Sandström. Publicerat i Näringsmedicinsk Tidskrift, September 2013.

Annons