God Jul & Gott Nytt År!

Happy Holidays and best wishes from the clinic!

Efter delta märkliga och tuffa år har vi nu bara några få dagar kvar på 2020.

Året har varit tufft för många, på många olika sätt. Jag vill tacka för allt ert stöd och all er förståelse på kliniken med allt kring coronapandemin. Något fint vi har fått se detta år är allt det goda som kommit fram hos folk, medmänskligheten.

Nu blickar vi framåt mot 2021, och jag hoppas det blir ett hälsosamt och fridfullt år för alla. Ett år där vi kan få ro i kropp&själ, och få rå om och krama våra nära och kära.

Gott nytt år alla fina patienter!

Vi ses i januari 2021!

Annons

Corona-riktlinjer på kliniken

Kliniken har öppet med vissa restriktioner iom coronaviruset (ursäkta långa text). Ni som redan går hos mig känner igen denna info från sms/mail 🙂

Patienter som besöker mig på kliniken ombeds vänligen följa följande riktlinjer:


– Jag jobbar med mask på både mig + den som ligger på bänken iom coronaviruset (jag möter patienten i dörren med engångsmasker och handsprit:) ). 

– Om man har varit ute o rest utanför Sverige önskar jag man avvaktar med behandling i 2v. efter hemkomst.

– Man är välkommen på behandling om man känner sig fullt frisk och kry. Känner man minsta symptom så önskar jag att man avbokar (avbokningsregler är för närvarande borttagna iom allt med Corona :). Jag kommer självklart göra detsamma. 

– Om man har varit sjuk eller känt av några symptom önskar jag att man är hemma tills det har gått minst sju dagar sedan man blev sjuk / först fick symptom och minst 48 timmar sedan man senast hade känning av några symtom. Detta i enlighet med 1177’s rekommendationer. Jag kommer självklart göra detsamma. 

– Om man har haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas man stanna hemma tills det gått minst sju dagar, även om man känner sig helt frisk för övrigt. 

– Bor man med någon som uppvisar tecken på sjukdom eller nyligen haft symptom / varit sjuk önskar jag att man väntar med sin bokning i enligt med 1177’s rådande rekommendationer. Jag meddelar självklart detsamma. 

– Om man varit nära eller arbetat med eller träffat någon som är / blivit sjuk ber jag att man avvaktar med behandling. 

– Jag önskar även att man utövar social distansering och att man inte utsatt sig för onödig risk för smitta, samt följer rekommenderade försiktighetsåtgärder i vardagen för att minska smitta och spridning (tvätta händer, social distansering, undvika platser med mycket folk, undvika kommunala färdmedel etc). 

– Jag önskar att man inte bär jobbkläder som man varit ute och arbetat bland folk i. Tacksam för att man är ombytt isåfall. Bär gärna mjuka /stretchiga kläder som du direkt kan lägga dig på bänken i.

– Tvätta gärna händerna innan du anländer till kliniken. 

– Jag desinficerar självklart behandlingsbänk, kudde, knappsats på betalsystem, och dörrhandtag etc. mellan varje patient. Handdukar & filtar etc. byts självklart mellan varje patient, och tvättas i 60 grader. Handtvätt & handsprit använder jag självklart kontinuerligt! Jag byter mask mellan varje patient!

– Slutligen önskar jag att om man är i riskgrupp att man iakttar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv, och då kanske avvaktar med behandling. 

Har ni frågor kring riktlinjerna är det bara att ni hör av er!

Osteopati utan gränser / Osteopathy without borders

Visste du att det finns en organisation som heter Osteopati utan gränser (Osteopathy without borders)? Den grundades 2007 med visionen att introducera osteopatyrket till utvecklingsländer genom årliga humanitära insatser och skolning. Osteopatisk medicin är en naturmedicin till låg kostnad som kan göra stor skillnad i u-länder.

Här kan ni läsa om deras senaste resa: https://osteopathywithoutborders.com/mission-2019/

Treating a baby or a child is always a gift to the osteopath. “As the twig is bent, so is the tree inclined” said W.G. Sutherland, founder of cranial osteopathy. In addition to helping relieve symptoms of our little patients, we know they will be healthier and more resilient for ever.
We were privileged to be returning to the pediatrics ward of prof. Bakhtyar at RMI. We treated a number of children with recurring lung infections or meningitis and encephalitis. The two patients in a coma that were treated twice made significant progress in consciousness, tone and ability to swallow. We also treated premature twin babies who needed help acquire functional suction ability.

Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation.

I Dagens medicin rapporteras om förslaget från Nordiska Rådet att osteopater bör legitimeras även i Sverige och Norge.

Svenska Osteopataförbundet (SOF) arbetar gentemot Socialdepartementet och Socialutskottet i denna fråga och väntar svar senast 7 februari.

Länk till artikeln i Dagens Medicin här: Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation

Studie: Osteopatisk manipulativ medicin och förbättrar återhämtning efter hjärtkirurgi

Lästips: Osteopathic Manipulative Treatment Improves Heart Surgery Outcomes: A Randomized Controlled Trial.

”CONCLUSIONS: The combination of standard care with OMT is effective in inducing pain relief and functional recovery, and significantly improves the management of patients after heart surgery with sternotomy.”

Phil Austins föreläsning om långvarig smärta – Dag 2-3 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Helgens andra föreläsning hölls av Phil Austin – osteopat och forskare med en PhD inom smärtvetenskap.

Phil jobbar och forskar i Australien med patientgrupper med långvarig smärta tex fibromyalgi samt patienter som genomgår cellgiftsbehandling.

Phil har studerat och forskat på mekanismerna bakom långvarig smärta i så många år att han till slut skrivit en bok i ämnet titulerad ‘Chronic Pain – A Resource for Effective Manual Therapy‘.

Förutom en genomgång av mekanismerna bakom långvarig smärta, pratade Phil även om visceral smärta (tex. IBS), stresspåverkan på smärtas intensitet och längd, samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Mycket intressant forskning och föreläsning! Tack Phil för din långväga resa för att dela med dig av din kunskap till oss!

För mer info om Phils bok se bokförlagets hemsida. Boken går även att beställa på Adlibris.

SOF Årsmöte 2019 – Dag 2 på Svenska Osteopatförbundets årsmöte & kurshelg 2019

Svenska Osteopatförbundets (SOF) årsmöte för 2019 ägde rum lördag 16e mars. Årsmötet gav en inblick i allt arbete styrelsen gör för osteopati, inte bara i Sverige utan även i Europa med internationella samarbeten.

Bland annat gavs en redogörelse för historiken av SOFs arbete i att driva legitimeringsprocessen. Detta arbete har pågått sedan 1983 då allra första ansökan lämnades in till Socialstyrelsen.

Då osteopatin som yrkesgrupp i Sverige har ansetts vara för liten har man ej fått godkänd ansökan.

Den första svenska osteopatskolan, ‘Skandinaviska Osteopathögskolan’ i Göteborg, öppnade i Sverige på 80-talet, innan dess var det främst till Storbritannien som svenskar åkte för att utbilda sig till osteopat. Sedan 2007 finns två godkända osteopatskolor i Sverige då ‘Stockholm College of Osteopathic Medicine’ öppnades.

På 90-talet fanns enligt uppgift från SOF bara omkring 50 osteopater, idag arbetar man sig upp mot 400 medlemmar i Svenska Osteopatförbundet.

I takt med att den osteopatiska representationen ökar i Sverige blir den alltmer känd hos allmänheten, inom idrotten, i sjukvården, företagshälsovården och hos försäkringsbolagen.

Utan en legitimering saknar yrket namnskydd i Sverige. Medlemskap i SOF garanterar att en Osteopat har genomgått godkänd osteopatutbildning.

Utanför Sverige är osteopater sedan länge en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över.

Intressant på årsmötet var också redogörelsen om de internationella forskningssamarbeten som pågår i Europa och som SOF är delaktiga i. Mer om detta samt forskningsresultat kommer längre fram!

TACK SOF för 2019 års möte och för styrelsens engagemang!

Karin Jensens föreläsning om smärta och placebo – Dag 1 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Så har Svenska Osteopatförbundets helgkurs gått av stapeln – idag med föreläsning av Karin Jensen, forskare på KI, om smärta och placeboforskning.

En högintressant föreläsning med både en historisk syn på ämnena samt pågående forskning som Jensen och hennes forskargrupp utför.

Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, bl.a. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Karins forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Karin var en oerhört engagerande och kunnig talare som har omkring 15 års erfarenhet inom dessa områden.

Föreläsningen täckte allt från nya definitioner av smärta, aktivering av områden i hjärnan och sensoriska upplevelsen av smärta, avancerade placebostudier inom kirurgi, till vårdgivareffekter.

Tack till Svenska Osteopatförbundet och Karin Jensen för en inspirerande första dag!

Svenska Osteopatförbundets årsmöte och kurs 2019

Den 15-17 mars är det dags för Svenska Osteopatförbundets årsmöte med tillhörande kurs.

Spännande föreläsningar väntar på temat ‘Forskning om långvarig smärta och dess mekanismer‘.

Karin Jensen forskar om smärta och placebo på Karolinska Institutet i Stockholm.

Karin och hennes forskargrupp arbetar med att kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår.

Forskningen sker med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t ex funktionell magnet-resonanstomografi (fMRI).

Denna forskning bedrivs i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin är en brittisk osteopat med en PhD inom smärtvetenskap, verksam i Australien, och en van föreläsare.

Intresseområden är bland andra endogen smärtreglering och hjärnans funktion hos människor med ryggmärgsskador.

Phil har ett kliniskt intresse för arbetsrelaterad stress och smärta och har nyligen publicerat boken Chronic Pain – A Resource for effective manual therapy.

Phil kommer att föreläsa om mekanismerna för långvarig smärta, bland annat perifer-och central sensitisering samt reglering av högre hjärncentra och nedåtgående smärtreglering. Phil kommer även att prata om visceral smärta, stresspåverkan via HPA-axeln samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.