Osteopati utan gränser / Osteopathy without borders

Visste du att det finns en organisation som heter Osteopati utan gränser (Osteopathy without borders)? Den grundades 2007 med visionen att introducera osteopatyrket till utvecklingsländer genom årliga humanitära insatser och skolning. Osteopatisk medicin är en naturmedicin till låg kostnad som kan göra stor skillnad i u-länder.

Här kan ni läsa om deras senaste resa: https://osteopathywithoutborders.com/mission-2019/

Treating a baby or a child is always a gift to the osteopath. “As the twig is bent, so is the tree inclined” said W.G. Sutherland, founder of cranial osteopathy. In addition to helping relieve symptoms of our little patients, we know they will be healthier and more resilient for ever.
We were privileged to be returning to the pediatrics ward of prof. Bakhtyar at RMI. We treated a number of children with recurring lung infections or meningitis and encephalitis. The two patients in a coma that were treated twice made significant progress in consciousness, tone and ability to swallow. We also treated premature twin babies who needed help acquire functional suction ability.

Annons

Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation.

I Dagens medicin rapporteras om förslaget från Nordiska Rådet att osteopater bör legitimeras även i Sverige och Norge.

Svenska Osteopataförbundet (SOF) arbetar gentemot Socialdepartementet och Socialutskottet i denna fråga och väntar svar senast 7 februari.

Länk till artikeln i Dagens Medicin här: Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation

Low back pain leading cause of disability worldwide: Study

 Low back pain causes more disability than nearly 300 other conditions worldwide, according to new research, and nearly one in 10 people across the globe suffers from an aching lower back.

A second study, which looked at the condition in specific types of jobs, found that low back pain is responsible for about a third of work-related disability.

Läs mer här.

3C6ACE413614CC14FBB382859BFF3_h200_w300_m2_bblack_q99_p99_caMCcRHkg

Osteopati för spädbarn och barn!

Osteopati är en oerhört effektiv medicinsk behandlingsmetod för en lång rad av problem, för både vuxna och barn. Det vetenskapliga forskningsstödet för detta byggs upp allt mer.

Jag listar nedan flera forskningsartiklar till stöd för behandling av några olika problem hos barn. Denna forskning visar att vissa åkommor hos barn kan lindras med Osteopati.

Utöver det minskas risken för vuxenproblem ju snarare man behandlar dysfunktioner.

Utomlands, t.ex. i Storbritannien, behandlas bebisar och barn av osteopater med stor fördel till deras hälsa och utveckling.

Dessvärre är Sverige idag ett av fåtal länder som inte tillåter Osteopater att behandla barn under 8 år.

FORSKNINGSARTIKLAR:

 1. Osteopati kan hjälpa vid amningsproblem hos bebisar!

  ”Cranial osteopathy is gaining recognition as a successful treatment for a range of conditions, and has shown to be especially useful when dealing with instances of breastfeeding problems resulting from birth trauma.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175274

 2. Osteopati mot kolik hos bebisar!

  Cranial osteopathic treatment can benefit infants with colic.

  This study shows a progressive, highly significant reduction of crying in infants treated with osteopathy, and a significant improvement in time spent sleeping. The infants also required less parental attention than the untreated control group.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648084

 3. Cranial osteopathy as a complementary treatment of postural plagiocephaly:

  Based on randomized studies, osteopathy significantly decreases the degree of asymmetry in acquired cranial and postural deformations in infants.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822256

 4. A series of treatments using osteopathy in the cranial field, myofascial release, or both improved motor function in children with moderate to severe spastic cerebral palsy.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948639

Ny utveckling av dagens medicinska kunskap – nytt ligament hittat i knät av belgiska kirurger.

Än är vetenskapen inte fullständig, de medicinska kunskaperna ökar ständigt! Spännande!

Belgiska kirurger har funnit ett hitintills okänt ligament i knät som kallas för det anterolaterala ligamentet!

Läs mer på ScienceDaily samt rapporteringen från BBC News!

Bild

På www.anatomy-physiotherapy.com kan ni även sen obduktionsbilder på knäts anatomi inkl. det anterolaterala ligamentet! För att bespara känsliga tittare så lägger jag inte upp dem här! 🙂

Välskrivet om Osteopati för en bättre mödravård samt förlossningsvård!

Läs gärna inlägget Osteopati för Gravida på Luke Bennet Warners blogg! Luke har inspirerats av en debattartikel i SvD titulerad Låt fler kvinnor få föda naturligt. I SvD’s artikel rapporteras ny forskning som visar att alternativ förlossningsvård leder till färre ingrepp (och mer nöjda föräldrar). Södra BB i Stockholm nämns som framstående inom detta. Övriga Sverige saknar dock denna valfrihet, och detta skriver flertalet forskare under på att det måste förändras!

Luke’s inlägg är välskrivet om hur svenska kvinnor idag skulle kunna få så mycket bättre mödra- samt förlossningsvård och undvika många smärtor, dysfunktioner och skador! Tack Luke för att du belyser en så viktig lucka i svenska vårdsystemet!

Nästa steg är att tala om hur mycket Osteopati även kan göra för de nyfödda bebisarna så att de undviker problem p.g.a. små som stora förlossningstrauman.

Läs om Osteopati under graviditet samt för nya mödrar och nyfödda här i den Brittiska vetenskapliga studien  som Luke länkar till i sitt inlägg, här på UK Health Center, här på London’s The Birth Company, här på Brittish School of Osteopathy, här i en studie från Brighton University.

Steget före ovanstående är att tala om hur kvinnor med sekundära infertilitetsproblem kan få hjälp att bli gravida med Osteopati.

I UK tex kan kvinnor med sekundära infertilitetsproblem, istället för IVF, gå till en Osteopat för att få ökade chanser till att bli gravida. En av de mest framstående på detta område är Prof. Renzo Molinari DO, MROF, GOsC (UK). Läs mer om Osteopati och infertilitetsproblem här i en studie på franska från Deutsches Osteopathie Kolleg, här i en forskningsrapport från Osteopathic-Research.com, här på UK’s Womens Health, eller googla bara på ”infertility osteopathy” så ska du se hur mycket som du får upp.

Jag önskar, liksom Luke, att gravida, förlösande, nyblivna mammor, och nyfödda bebisar i Sverige, i framtiden ska tillåtas ta del av den Osteopatiska Medicinen.

Sjukskrivningarna vänder upp – dags att legitimera Osteopati!

Sjukskrivningarna i Sverige har rapporterats ökat med 14% mellan 2010 och 2011 rapporterar Dagens Nyheter den 29/3En förklarande anledning bakom detta som artikeln ger, är att många som utförsäkrats återvände till sjukförsäkringen.

Men vad sägs om att se på saken från ett annat, och kanske egentligen mer relevant, perspektiv:

Idag sjukskrivs många som alltså inte har kunnat hålla sig arbetsföra med dagens legitimerade sjukvård.

.

Det finns många alternativa terapier som saknar legitimering idag i Sverige, en av dessa är Osteopatisk Medicin.

Dessa komplementärmedicinska yrkesgrupper är inte anslutna till den offentliga hälso- och sjukvården, utan arbetar helt privat.

Patienter måste då betala hela behandlingskostnaden själv, till skillnad från legitimerade yrkesgrupper som tillåts vårdavtal med landstinget, vars patienter då får betala en minskad kostnad för behandlingen. Legitimering gör yrkesgruppen mer tillgänglig för Sveriges befolkning.

EJ LEGITIMERADE BEHANDLINGSMETODER BLIR AV EKONOMISKA SKÄL MINDRE TILLGÄNGLIGA FÖR SVERIGES BEFOLKNING.

.

Läkare får, enligt Socialstyrelsen, inte rekommendera ej legitimerade behandlingsmetoder. Detta innebär att läkare inte får rekommendera patienter att gå till Osteopat. Anledningen till att de inte får rekommendera en ej legitimerad behandlingsmetod är att läkare bara får förespråka metoder som utgår ifrån vetenskap och beprövad effekt.

Vi lägger åt sidan för en sekund att Osteopati egentligen uppfyller dessa krav, och tittar på något annat som läkare får hänvisa patienter till, nämligen just sjukskrivning.

Låt oss titta på en situation där man kan bli temporärt sjukskriven, nämligen vid graviditet. 70% av de svenska kvinnor som sjukskrivs vid graviditet görs det p.g.a. ospecifika ryggsmärtor (Kofler, 2003). Men samma studie framför att det finns ingen vetenskapligt beprövad erfarenhet att sjukskrivning har någon som helst inverkan på utvecklandet av ryggsmärtor vare sig under eller efter graviditet. Vidare skriver Kofler att få studier har fokuserat på en lösning av ryggsmärtornas problem, samt att litteraturen är fåordig när det gäller att föreslå specifik behandling eller profylax (2003, page 7).

Om man ställer Koflers studie mot de nuvarande bestämmelserna för svensk sjukvård så ser man att Socialstyrelsen motsäger sig själva.

läkare får bara rekommendera vetenskapliga metoder med beprövad effekt. i ovanstående fall saknar sjukskrivning detta helt, men rekommenderas och praktiseras ändå.

.

En ledningssamordnare på Socialstyrelsen som jag har varit i kontakt med, upplyser att för legitimering krävs att Socialstyrelsen ska godkänna att behandlingsmetoden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kraven för legitimering är samma krav som för vad läkare får rekommendera. Osteopatin uppfyller dessa krav. Osteopatin är fullständigt förankrad i medicin och vetenskap, och det finns många forskningsstudier som visar dess verkan. Svårigheten i forskning inom Osteopatisk Medicin är dock just att man behandlar så individanpassat. Detta gör att det är svårt att göra standardiserade tester. Detta är ju dock även varför Osteopatin faktiskt är så effektiv och hjälper så många bort från deras smärtor och besvär.

Om Osteopatisk Medicin blev tillgängligt för fler så skulle många kunna rehabiliteras tillbaka till att vara arbetsföra. Många skulle även kunna undvika sjukskrivning genom att man skulle kunna förebygga problemens utveckling. Man skulle kunna förbättra många människors hälsa och livskvalitet, och även minska belastningen av sjukskrivningar på samhället.

Det är hög tid för en legitimering av osteopatisk medicin i sverige.