Osteopati för spädbarn och barn!

Osteopati är en oerhört effektiv medicinsk behandlingsmetod för en lång rad av problem, för både vuxna och barn. Det vetenskapliga forskningsstödet för detta byggs upp allt mer.

Jag listar nedan flera forskningsartiklar till stöd för behandling av några olika problem hos barn. Denna forskning visar att vissa åkommor hos barn kan lindras med Osteopati.

Utöver det minskas risken för vuxenproblem ju snarare man behandlar dysfunktioner.

Utomlands, t.ex. i Storbritannien, behandlas bebisar och barn av osteopater med stor fördel till deras hälsa och utveckling.

Dessvärre är Sverige idag ett av fåtal länder som inte tillåter Osteopater att behandla barn under 8 år.

FORSKNINGSARTIKLAR:

 1. Osteopati kan hjälpa vid amningsproblem hos bebisar!

  ”Cranial osteopathy is gaining recognition as a successful treatment for a range of conditions, and has shown to be especially useful when dealing with instances of breastfeeding problems resulting from birth trauma.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175274

 2. Osteopati mot kolik hos bebisar!

  Cranial osteopathic treatment can benefit infants with colic.

  This study shows a progressive, highly significant reduction of crying in infants treated with osteopathy, and a significant improvement in time spent sleeping. The infants also required less parental attention than the untreated control group.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648084

 3. Cranial osteopathy as a complementary treatment of postural plagiocephaly:

  Based on randomized studies, osteopathy significantly decreases the degree of asymmetry in acquired cranial and postural deformations in infants.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822256

 4. A series of treatments using osteopathy in the cranial field, myofascial release, or both improved motor function in children with moderate to severe spastic cerebral palsy.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948639

Annons

Forskning talar för manuell behandling istället för vaccin i influensatider

I influensatider kan det vara svårt att undvika att utsättas för smittsamma bakterier. Barnen släpar hem dem från skolan, dörrhandtag och hissknappar etc. på stan kan vara fulla av dem, och kanske är medarbetare på jobbet sjuka och går och nyser.

Har du ett starkt immunförsvar ökas dock dina förutsättningar för att slippa smitta och att hålla dig frisk i höst och vinter. Immunförsvaret är inte bara uppbyggt av tex. vilka antikroppar vår kropp producerar, utan påverkas i allra högsta grad av fysiologiska miljön inuti våra kroppar. Dålig homeostas – dåligt immunförsvar.

Georgia Clinic of Chiropractic rapporterar om forskning av World Chiropractic Association (WCA) som jämför två olika typer av behandling mot influensa;  resultaten av behandling med manuell terapi ställs mot resultaten av behandling med influensavaccin.

Forskningen visar överlägset lyckosamma resultat av manuell behandling för att förebygga influensasjukdom. Forskningen rapporterar dessutom om vaccinets biverkningar, framförallt hos den äldre populationen. I flertalet fall fick dessa patienter behandlas för vaccinets biverkningar med just manuell terapi. Man nämner även den biverkning av narkolepsi som uppstod hos många barn och ungdomar i ett H1N1 vaccinationsprogram. Sjukvården och läkare anknutna till staten i Sverige samt Finland fick stå till svars för en 300% ökning av denna neurologiska sjukdom.

Forskningen framhäver de gynnsamma resultaten av manuell medicin. Fördelaktigt är även att man inte behöver vara rädd för biverkningar för sig själv, sina familj, eller t.ex. om man är gravid.

Kiropraktik har sitt ursprung i Osteopatisk Medicin. Den första kiropraktorn gick Osteopatutbildning och tog där tekniken av manipulationer / thrusts och startade ett yrke inom enbart detta. Osteopaten arbetar med denna teknik bland många andra – vilken som används beror på vad som är bäst för patienten.

Besök din Osteopat för en friskare höst / vinter!

Nya Zealand drar i Osteopater från andra länder, och UK utbildar i Pediatrik Osteopati!

I Nya Zealand har de en enorm vetskap och respekt för Osteopater, vilket resulterar i att man når ut till fler patienter. Detta innebär att fler människor kan få hjälp av Osteopatisk Medicin!

Se bara här hur de söker fler Osteopater till landet!

Man kanske skulle flytta 😉

Eller till UK där Pediatrik Osteopati är ett alternativ i Primary Health Care, och de har intressanta kurser som denna i Pediatrik Osteopati!