Phil Austins föreläsning om långvarig smärta – Dag 2-3 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Helgens andra föreläsning hölls av Phil Austin – osteopat och forskare med en PhD inom smärtvetenskap.

Phil jobbar och forskar i Australien med patientgrupper med långvarig smärta tex fibromyalgi samt patienter som genomgår cellgiftsbehandling.

Phil har studerat och forskat på mekanismerna bakom långvarig smärta i så många år att han till slut skrivit en bok i ämnet titulerad ‘Chronic Pain – A Resource for Effective Manual Therapy‘.

Förutom en genomgång av mekanismerna bakom långvarig smärta, pratade Phil även om visceral smärta (tex. IBS), stresspåverkan på smärtas intensitet och längd, samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Mycket intressant forskning och föreläsning! Tack Phil för din långväga resa för att dela med dig av din kunskap till oss!

För mer info om Phils bok se bokförlagets hemsida. Boken går även att beställa på Adlibris.

Annons

Karin Jensens föreläsning om smärta och placebo – Dag 1 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Så har Svenska Osteopatförbundets helgkurs gått av stapeln – idag med föreläsning av Karin Jensen, forskare på KI, om smärta och placeboforskning.

En högintressant föreläsning med både en historisk syn på ämnena samt pågående forskning som Jensen och hennes forskargrupp utför.

Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, bl.a. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Karins forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Karin var en oerhört engagerande och kunnig talare som har omkring 15 års erfarenhet inom dessa områden.

Föreläsningen täckte allt från nya definitioner av smärta, aktivering av områden i hjärnan och sensoriska upplevelsen av smärta, avancerade placebostudier inom kirurgi, till vårdgivareffekter.

Tack till Svenska Osteopatförbundet och Karin Jensen för en inspirerande första dag!

Svenska Osteopatförbundets årsmöte och kurs 2019

Den 15-17 mars är det dags för Svenska Osteopatförbundets årsmöte med tillhörande kurs.

Spännande föreläsningar väntar på temat ‘Forskning om långvarig smärta och dess mekanismer‘.

Karin Jensen forskar om smärta och placebo på Karolinska Institutet i Stockholm.

Karin och hennes forskargrupp arbetar med att kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår.

Forskningen sker med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t ex funktionell magnet-resonanstomografi (fMRI).

Denna forskning bedrivs i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin är en brittisk osteopat med en PhD inom smärtvetenskap, verksam i Australien, och en van föreläsare.

Intresseområden är bland andra endogen smärtreglering och hjärnans funktion hos människor med ryggmärgsskador.

Phil har ett kliniskt intresse för arbetsrelaterad stress och smärta och har nyligen publicerat boken Chronic Pain – A Resource for effective manual therapy.

Phil kommer att föreläsa om mekanismerna för långvarig smärta, bland annat perifer-och central sensitisering samt reglering av högre hjärncentra och nedåtgående smärtreglering. Phil kommer även att prata om visceral smärta, stresspåverkan via HPA-axeln samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Ben – ett endokrint organ!

“This is a biggie,” said Eric Kandel, the neuroscientist and Nobel Laureate. “Who thinks of the bone as being an endocrine organ? You think of the adrenal gland, you think of the pituitary, you don’t think of bone.”
-Citat TheNewYorker.

Länkarna mellan människans anatomi och fysiologi är starka, livsviktiga, och ännu mycket outforskade! Det är av stor vikt att vi har ett välfungerande förhållande mellan struktur&funktion i våra kroppar, det är därför en av grundpelarna i Osteopatiska medicinens filosofi!

Vidare citerat ur artikeln: French geneticist and physician named Gerard Karsenty; ”we know enough now to recognize that the body is far more networked and interconnected than most people think.”

skeleton-580

Ny utveckling av dagens medicinska kunskap – nytt ligament hittat i knät av belgiska kirurger.

Än är vetenskapen inte fullständig, de medicinska kunskaperna ökar ständigt! Spännande!

Belgiska kirurger har funnit ett hitintills okänt ligament i knät som kallas för det anterolaterala ligamentet!

Läs mer på ScienceDaily samt rapporteringen från BBC News!

Bild

På www.anatomy-physiotherapy.com kan ni även sen obduktionsbilder på knäts anatomi inkl. det anterolaterala ligamentet! För att bespara känsliga tittare så lägger jag inte upp dem här! 🙂

Ny forskning lyfter fram cerebrospinalvätskans vikt samt visar nytt ”glymfatiskt” system i hjärnan!

Ett tidigare icke-känt system som dränerar slagg från hjärnan med mycket hög hastighet har upptäckts av neuroforskare på University of Rochester Medical Center. Fynden publicerades online den 15:e august i år i Science Translational Medicine.

Cerebrospinalvätskan lyfts fram som oerhört viktig inom kraniell osteopati.

Oerhört intressant ny forskning – läsa mer kan du även göra här!

120815142042

An artery in the brain of a mouse. The green shows cerebrospinal fluid in a channel along the outside of the artery. (Credit: Image courtesy of University of Rochester Medical Center)

 

Osteopaten – hittar orsaken till besvären…

…är rubriken på en mycket läsvärd intervju med Osteopat Anna-Lena Torstensson om Osteopati!

”Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem, och som har ett helhetsperspektiv på kroppen.”

-Underrubrik till intervjun ovan.

Artikeln berättar även om Charlotte Bälter, 32, som hade smärtor i nacken, yrsel och svår migrän. Efter fyra besök hos osteopaten var hennes problem så gott som borta!

Ett måste att lyssna på!

Lyssna på  SR – P4 på gamla fotbollsproffset Gustav Crona som efter en skada fick sluta som spelare och då övergick till att bli Osteopat (en behandlingsform han fått som rehab under sin fotbollskarriär).

En vältalig beskrivning av Osteopati med lite historia, en förklaring för nyinsatta om vad Osteopati är, och lite allmänna ord om Osteopati och sjukvård.

Ett måste för alla som vill få en bra beskrivning av Osteopati!

Brittiska hälsodepartementet främjar Osteopati!

Brittiska hälsodepartementet (UK Department of health) har tilldelat British School of Osteopathy 2,5 miljoner kronor i medel för att utveckla ett behandlingsprogram, döpt till OsteopaMAP, för kroniska smärtpatienter där osteopati och kognitiv beteendeterapi står i fokus.

Spännande nyheter!

Läs mer HÄR!

osteomap logo