Svenska Osteopatförbundets årsmöte och kurs 2019

Den 15-17 mars är det dags för Svenska Osteopatförbundets årsmöte med tillhörande kurs.

Spännande föreläsningar väntar på temat ‘Forskning om långvarig smärta och dess mekanismer‘.

Karin Jensen forskar om smärta och placebo på Karolinska Institutet i Stockholm.

Karin och hennes forskargrupp arbetar med att kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår.

Forskningen sker med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t ex funktionell magnet-resonanstomografi (fMRI).

Denna forskning bedrivs i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin är en brittisk osteopat med en PhD inom smärtvetenskap, verksam i Australien, och en van föreläsare.

Intresseområden är bland andra endogen smärtreglering och hjärnans funktion hos människor med ryggmärgsskador.

Phil har ett kliniskt intresse för arbetsrelaterad stress och smärta och har nyligen publicerat boken Chronic Pain – A Resource for effective manual therapy.

Phil kommer att föreläsa om mekanismerna för långvarig smärta, bland annat perifer-och central sensitisering samt reglering av högre hjärncentra och nedåtgående smärtreglering. Phil kommer även att prata om visceral smärta, stresspåverkan via HPA-axeln samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Annons