Finsk intervju om osteopati i Sveriges Radio

Finsktalande kan lyssna på Svenska Osteopatförbundets medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i intervju i Sveriges Radio (SR).

Lyssna här:

Osteopathy recognizes hidden stress in your body‘.

Annons