Studie: Osteopatisk manipulativ medicin och förbättrar återhämtning efter hjärtkirurgi

Lästips: Osteopathic Manipulative Treatment Improves Heart Surgery Outcomes: A Randomized Controlled Trial.

”CONCLUSIONS: The combination of standard care with OMT is effective in inducing pain relief and functional recovery, and significantly improves the management of patients after heart surgery with sternotomy.”

Annons

Phil Austins föreläsning om långvarig smärta – Dag 2-3 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Helgens andra föreläsning hölls av Phil Austin – osteopat och forskare med en PhD inom smärtvetenskap.

Phil jobbar och forskar i Australien med patientgrupper med långvarig smärta tex fibromyalgi samt patienter som genomgår cellgiftsbehandling.

Phil har studerat och forskat på mekanismerna bakom långvarig smärta i så många år att han till slut skrivit en bok i ämnet titulerad ‘Chronic Pain – A Resource for Effective Manual Therapy‘.

Förutom en genomgång av mekanismerna bakom långvarig smärta, pratade Phil även om visceral smärta (tex. IBS), stresspåverkan på smärtas intensitet och längd, samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Mycket intressant forskning och föreläsning! Tack Phil för din långväga resa för att dela med dig av din kunskap till oss!

För mer info om Phils bok se bokförlagets hemsida. Boken går även att beställa på Adlibris.

SOF Årsmöte 2019 – Dag 2 på Svenska Osteopatförbundets årsmöte & kurshelg 2019

Svenska Osteopatförbundets (SOF) årsmöte för 2019 ägde rum lördag 16e mars. Årsmötet gav en inblick i allt arbete styrelsen gör för osteopati, inte bara i Sverige utan även i Europa med internationella samarbeten.

Bland annat gavs en redogörelse för historiken av SOFs arbete i att driva legitimeringsprocessen. Detta arbete har pågått sedan 1983 då allra första ansökan lämnades in till Socialstyrelsen.

Då osteopatin som yrkesgrupp i Sverige har ansetts vara för liten har man ej fått godkänd ansökan.

Den första svenska osteopatskolan, ‘Skandinaviska Osteopathögskolan’ i Göteborg, öppnade i Sverige på 80-talet, innan dess var det främst till Storbritannien som svenskar åkte för att utbilda sig till osteopat. Sedan 2007 finns två godkända osteopatskolor i Sverige då ‘Stockholm College of Osteopathic Medicine’ öppnades.

På 90-talet fanns enligt uppgift från SOF bara omkring 50 osteopater, idag arbetar man sig upp mot 400 medlemmar i Svenska Osteopatförbundet.

I takt med att den osteopatiska representationen ökar i Sverige blir den alltmer känd hos allmänheten, inom idrotten, i sjukvården, företagshälsovården och hos försäkringsbolagen.

Utan en legitimering saknar yrket namnskydd i Sverige. Medlemskap i SOF garanterar att en Osteopat har genomgått godkänd osteopatutbildning.

Utanför Sverige är osteopater sedan länge en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över.

Intressant på årsmötet var också redogörelsen om de internationella forskningssamarbeten som pågår i Europa och som SOF är delaktiga i. Mer om detta samt forskningsresultat kommer längre fram!

TACK SOF för 2019 års möte och för styrelsens engagemang!

Karin Jensens föreläsning om smärta och placebo – Dag 1 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Så har Svenska Osteopatförbundets helgkurs gått av stapeln – idag med föreläsning av Karin Jensen, forskare på KI, om smärta och placeboforskning.

En högintressant föreläsning med både en historisk syn på ämnena samt pågående forskning som Jensen och hennes forskargrupp utför.

Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, bl.a. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Karins forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Karin var en oerhört engagerande och kunnig talare som har omkring 15 års erfarenhet inom dessa områden.

Föreläsningen täckte allt från nya definitioner av smärta, aktivering av områden i hjärnan och sensoriska upplevelsen av smärta, avancerade placebostudier inom kirurgi, till vårdgivareffekter.

Tack till Svenska Osteopatförbundet och Karin Jensen för en inspirerande första dag!

Svenska Osteopatförbundets årsmöte och kurs 2019

Den 15-17 mars är det dags för Svenska Osteopatförbundets årsmöte med tillhörande kurs.

Spännande föreläsningar väntar på temat ‘Forskning om långvarig smärta och dess mekanismer‘.

Karin Jensen forskar om smärta och placebo på Karolinska Institutet i Stockholm.

Karin och hennes forskargrupp arbetar med att kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår.

Forskningen sker med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t ex funktionell magnet-resonanstomografi (fMRI).

Denna forskning bedrivs i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin är en brittisk osteopat med en PhD inom smärtvetenskap, verksam i Australien, och en van föreläsare.

Intresseområden är bland andra endogen smärtreglering och hjärnans funktion hos människor med ryggmärgsskador.

Phil har ett kliniskt intresse för arbetsrelaterad stress och smärta och har nyligen publicerat boken Chronic Pain – A Resource for effective manual therapy.

Phil kommer att föreläsa om mekanismerna för långvarig smärta, bland annat perifer-och central sensitisering samt reglering av högre hjärncentra och nedåtgående smärtreglering. Phil kommer även att prata om visceral smärta, stresspåverkan via HPA-axeln samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

The Science Of Osteopathic Medicine

Vetenskapen om Osteopatisk Medicin

I USA kommer läkare i två varianter: MD (Medical Doctor) och DO (Diploma of Osteopathy). Utöver vad MDs kan göra så kan DOs även diagnosticera & behandla patienter med ett utvecklat känselsinne. Här är bara en del av den vetenskap som demonstrerar fördelarna med Osteopatisk Manipulativ behandling  (OMT).

The Science Of Osteopathic Medicine

American doctors come in two flavors: MD and DO. In addition to what MDs can do, DOs can diagnose & treat patients using a developed sense of touch. Here is just some of the science demonstrating the benefits of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT).

Osteopati för spädbarn och barn!

Osteopati är en oerhört effektiv medicinsk behandlingsmetod för en lång rad av problem, för både vuxna och barn. Det vetenskapliga forskningsstödet för detta byggs upp allt mer.

Jag listar nedan flera forskningsartiklar till stöd för behandling av några olika problem hos barn. Denna forskning visar att vissa åkommor hos barn kan lindras med Osteopati.

Utöver det minskas risken för vuxenproblem ju snarare man behandlar dysfunktioner.

Utomlands, t.ex. i Storbritannien, behandlas bebisar och barn av osteopater med stor fördel till deras hälsa och utveckling.

Dessvärre är Sverige idag ett av fåtal länder som inte tillåter Osteopater att behandla barn under 8 år.

FORSKNINGSARTIKLAR:

 1. Osteopati kan hjälpa vid amningsproblem hos bebisar!

  ”Cranial osteopathy is gaining recognition as a successful treatment for a range of conditions, and has shown to be especially useful when dealing with instances of breastfeeding problems resulting from birth trauma.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175274

 2. Osteopati mot kolik hos bebisar!

  Cranial osteopathic treatment can benefit infants with colic.

  This study shows a progressive, highly significant reduction of crying in infants treated with osteopathy, and a significant improvement in time spent sleeping. The infants also required less parental attention than the untreated control group.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648084

 3. Cranial osteopathy as a complementary treatment of postural plagiocephaly:

  Based on randomized studies, osteopathy significantly decreases the degree of asymmetry in acquired cranial and postural deformations in infants.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822256

 4. A series of treatments using osteopathy in the cranial field, myofascial release, or both improved motor function in children with moderate to severe spastic cerebral palsy.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948639

Antidepressiva inte är bättre än placebo för mild – medelsvår depression.

Antidepressiva inte är bättre än placebo för mild – medelsvår depression, visar en studie publicerad i The Journal of the American Medical Association (JAMA).

”The magnitude of benefit of antidepressant medication compared with placebo increases with severity of depression symptoms and may be minimal or nonexistent, on average, in patients with mild or moderate symptoms.”
-Citat ur artikeln.

Känner du dig trött och håglös? Osteopatisk behandling av tex. bröstrygg/bröstkorg kan ge en ökad elasticitet i området och bättre syreupptagningsförmåga då lungornas kapacitet att utvidgas förbättras!

Ben – ett endokrint organ!

“This is a biggie,” said Eric Kandel, the neuroscientist and Nobel Laureate. “Who thinks of the bone as being an endocrine organ? You think of the adrenal gland, you think of the pituitary, you don’t think of bone.”
-Citat TheNewYorker.

Länkarna mellan människans anatomi och fysiologi är starka, livsviktiga, och ännu mycket outforskade! Det är av stor vikt att vi har ett välfungerande förhållande mellan struktur&funktion i våra kroppar, det är därför en av grundpelarna i Osteopatiska medicinens filosofi!

Vidare citerat ur artikeln: French geneticist and physician named Gerard Karsenty; ”we know enough now to recognize that the body is far more networked and interconnected than most people think.”

skeleton-580