The Science Of Osteopathic Medicine

Vetenskapen om Osteopatisk Medicin

I USA kommer läkare i två varianter: MD (Medical Doctor) och DO (Diploma of Osteopathy). Utöver vad MDs kan göra så kan DOs även diagnosticera & behandla patienter med ett utvecklat känselsinne. Här är bara en del av den vetenskap som demonstrerar fördelarna med Osteopatisk Manipulativ behandling  (OMT).

The Science Of Osteopathic Medicine

American doctors come in two flavors: MD and DO. In addition to what MDs can do, DOs can diagnose & treat patients using a developed sense of touch. Here is just some of the science demonstrating the benefits of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT).

Annons