Studie: Osteopatisk manipulativ medicin och förbättrar återhämtning efter hjärtkirurgi

Lästips: Osteopathic Manipulative Treatment Improves Heart Surgery Outcomes: A Randomized Controlled Trial.

”CONCLUSIONS: The combination of standard care with OMT is effective in inducing pain relief and functional recovery, and significantly improves the management of patients after heart surgery with sternotomy.”

Annons

Phil Austins föreläsning om långvarig smärta – Dag 2-3 på Svenska Osteopatförbundets kurshelg 2019

Helgens andra föreläsning hölls av Phil Austin – osteopat och forskare med en PhD inom smärtvetenskap.

Phil jobbar och forskar i Australien med patientgrupper med långvarig smärta tex fibromyalgi samt patienter som genomgår cellgiftsbehandling.

Phil har studerat och forskat på mekanismerna bakom långvarig smärta i så många år att han till slut skrivit en bok i ämnet titulerad ‘Chronic Pain – A Resource for Effective Manual Therapy‘.

Förutom en genomgång av mekanismerna bakom långvarig smärta, pratade Phil även om visceral smärta (tex. IBS), stresspåverkan på smärtas intensitet och längd, samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Mycket intressant forskning och föreläsning! Tack Phil för din långväga resa för att dela med dig av din kunskap till oss!

För mer info om Phils bok se bokförlagets hemsida. Boken går även att beställa på Adlibris.

SOF Årsmöte 2019 – Dag 2 på Svenska Osteopatförbundets årsmöte & kurshelg 2019

Svenska Osteopatförbundets (SOF) årsmöte för 2019 ägde rum lördag 16e mars. Årsmötet gav en inblick i allt arbete styrelsen gör för osteopati, inte bara i Sverige utan även i Europa med internationella samarbeten.

Bland annat gavs en redogörelse för historiken av SOFs arbete i att driva legitimeringsprocessen. Detta arbete har pågått sedan 1983 då allra första ansökan lämnades in till Socialstyrelsen.

Då osteopatin som yrkesgrupp i Sverige har ansetts vara för liten har man ej fått godkänd ansökan.

Den första svenska osteopatskolan, ‘Skandinaviska Osteopathögskolan’ i Göteborg, öppnade i Sverige på 80-talet, innan dess var det främst till Storbritannien som svenskar åkte för att utbilda sig till osteopat. Sedan 2007 finns två godkända osteopatskolor i Sverige då ‘Stockholm College of Osteopathic Medicine’ öppnades.

På 90-talet fanns enligt uppgift från SOF bara omkring 50 osteopater, idag arbetar man sig upp mot 400 medlemmar i Svenska Osteopatförbundet.

I takt med att den osteopatiska representationen ökar i Sverige blir den alltmer känd hos allmänheten, inom idrotten, i sjukvården, företagshälsovården och hos försäkringsbolagen.

Utan en legitimering saknar yrket namnskydd i Sverige. Medlemskap i SOF garanterar att en Osteopat har genomgått godkänd osteopatutbildning.

Utanför Sverige är osteopater sedan länge en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över.

Intressant på årsmötet var också redogörelsen om de internationella forskningssamarbeten som pågår i Europa och som SOF är delaktiga i. Mer om detta samt forskningsresultat kommer längre fram!

TACK SOF för 2019 års möte och för styrelsens engagemang!

The Science Of Osteopathic Medicine

Vetenskapen om Osteopatisk Medicin

I USA kommer läkare i två varianter: MD (Medical Doctor) och DO (Diploma of Osteopathy). Utöver vad MDs kan göra så kan DOs även diagnosticera & behandla patienter med ett utvecklat känselsinne. Här är bara en del av den vetenskap som demonstrerar fördelarna med Osteopatisk Manipulativ behandling  (OMT).

The Science Of Osteopathic Medicine

American doctors come in two flavors: MD and DO. In addition to what MDs can do, DOs can diagnose & treat patients using a developed sense of touch. Here is just some of the science demonstrating the benefits of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT).

Osteopati för spädbarn och barn!

Osteopati är en oerhört effektiv medicinsk behandlingsmetod för en lång rad av problem, för både vuxna och barn. Det vetenskapliga forskningsstödet för detta byggs upp allt mer.

Jag listar nedan flera forskningsartiklar till stöd för behandling av några olika problem hos barn. Denna forskning visar att vissa åkommor hos barn kan lindras med Osteopati.

Utöver det minskas risken för vuxenproblem ju snarare man behandlar dysfunktioner.

Utomlands, t.ex. i Storbritannien, behandlas bebisar och barn av osteopater med stor fördel till deras hälsa och utveckling.

Dessvärre är Sverige idag ett av fåtal länder som inte tillåter Osteopater att behandla barn under 8 år.

FORSKNINGSARTIKLAR:

 1. Osteopati kan hjälpa vid amningsproblem hos bebisar!

  ”Cranial osteopathy is gaining recognition as a successful treatment for a range of conditions, and has shown to be especially useful when dealing with instances of breastfeeding problems resulting from birth trauma.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175274

 2. Osteopati mot kolik hos bebisar!

  Cranial osteopathic treatment can benefit infants with colic.

  This study shows a progressive, highly significant reduction of crying in infants treated with osteopathy, and a significant improvement in time spent sleeping. The infants also required less parental attention than the untreated control group.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648084

 3. Cranial osteopathy as a complementary treatment of postural plagiocephaly:

  Based on randomized studies, osteopathy significantly decreases the degree of asymmetry in acquired cranial and postural deformations in infants.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822256

 4. A series of treatments using osteopathy in the cranial field, myofascial release, or both improved motor function in children with moderate to severe spastic cerebral palsy.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948639

Osteopati mot hepatit!

Osteopati mot hepatit!

Osteopathy Without Borders berättar om Osteopater i Pakistan som gjort en klinisk studie på effekten av Osteopati på hepatitpatienter.

Hepatitpatienter på sjukhusen i Lahore, Pakistan, visar väldigt positiva resultat av Osteopatisk behandling, även de med cirrhos eller kronisk leversjukdom.

Osteopati är ju en manuell medicin, som diagnosticerar och behandlar fysiologin via anatomin. Därmed kan man ge en riktad påverkan på patologier.

Spännande med studier på hur Osteopati kan komplettera annan medicinsk behandling för hepatitpatienter!

Länk till Osteopathy Without Borders för att läsa mer om detta finner du här.

Brittiska hälsodepartementet främjar Osteopati!

Brittiska hälsodepartementet (UK Department of health) har tilldelat British School of Osteopathy 2,5 miljoner kronor i medel för att utveckla ett behandlingsprogram, döpt till OsteopaMAP, för kroniska smärtpatienter där osteopati och kognitiv beteendeterapi står i fokus.

Spännande nyheter!

Läs mer HÄR!

osteomap logo

Forskning visar: Osteopati vid sömnproblem ger positiva behandlingsresultat

SvD’s granskning om sömnmedelsdebatten fortsätter.  Läkemedelsverket nu ska granska den dramatiskt ökade användningen av sömnmedel hos barn, samt ska, i ett expertmöte under 2013, för första gången ta fram riktlinjer för behandling av sömnsvårigheter hos unga i Sverige.

Forskning visar att Osteopati kan hjälpa patienter med insomnings- och sömnproblem. Osteopaten kan behandla specifika orsaker som hindrar ditt nervsystem från att kunna slappna av.

SvD berättar i en sidospalt även om några behandlingsformer som rekommenderas till vuxna vid sömnproblem, och nämner att det främst handlar om stödjande terapier som KBT och avslappningsövningar. Man talar dock också om kortvarig (1-2v) användning av sömnpreparat. Längre än 1-2v. och man riskerar att framkalla ett drogberoende.

Av stor vikt är även att se över livsstilsfaktorer och sovrumsmiljön.

(Läs gärna mitt tidigare inlägg angående denna debatt: ”Quick fix” är ingen hållbar lösning”).

Lästips för ryttare!

Jag hittade idag uppsatsen ”Rak ryttare – rak häst” av Osteopat D.O. och ridlärare Ylva Mattsson.

Arbetet verkar mycket intressant!

Ni finner den själva på hennes hemsida här (om ni håller med musen under ”Är du intresserad av att läsa hela studien” så dyker det upp en dold länk för att ladda ner en pdf med uppsatsen).