Forskning visar: Osteopati vid sömnproblem ger positiva behandlingsresultat

SvD’s granskning om sömnmedelsdebatten fortsätter.  Läkemedelsverket nu ska granska den dramatiskt ökade användningen av sömnmedel hos barn, samt ska, i ett expertmöte under 2013, för första gången ta fram riktlinjer för behandling av sömnsvårigheter hos unga i Sverige.

Forskning visar att Osteopati kan hjälpa patienter med insomnings- och sömnproblem. Osteopaten kan behandla specifika orsaker som hindrar ditt nervsystem från att kunna slappna av.

SvD berättar i en sidospalt även om några behandlingsformer som rekommenderas till vuxna vid sömnproblem, och nämner att det främst handlar om stödjande terapier som KBT och avslappningsövningar. Man talar dock också om kortvarig (1-2v) användning av sömnpreparat. Längre än 1-2v. och man riskerar att framkalla ett drogberoende.

Av stor vikt är även att se över livsstilsfaktorer och sovrumsmiljön.

(Läs gärna mitt tidigare inlägg angående denna debatt: ”Quick fix” är ingen hållbar lösning”).

Annons