En god hållning är huvudsaken!

Visste du detta? En så enkel sak som dålig strukturell hållning i din kropp kan orsaka:

– högt blodtryck (hypertension)
– inkontinens (p.g.a. tex. ökat tryck i buk- och bäckenhålan)
– försämrad andningsförmåga och syresättning (viktigt för t.ex. astmatiker)
– svullen mage & dålig matsmältning (då bukcaviteten trycks ihop)
– nedsatt humör (en deprimerad kroppshållning signalerar ”negativa” signaler till nervsystemet)
– halsbränna
– huvudvärk och yrsel

Idag använder vi våra kroppar på ett annorlunda sätt en hur de använts i människans förflutna historia. Detta i samband med den ständiga påverkan av jordens gravitation orsakar ofta strukturella hinder för en god hållning. Dålig struktur ger en dålig funktion och därmed försämrad hälsa.

Osteopatisk behandling främjar en god hållning och god hälsa!

Läs mer HÄR!

article-2295420-18C41DFD000005DC-516_468x480

Ditt kroppsspråk påverkar vem du är – Amy Cuddy på TED Talks

Don’t fake it till you make it. Fake it till you become it.”(Amy Cuddy)

Tack Kostdoktorn för tipset om denna video från TED Talks; Amy Cuddy – Your body language shapes who you are.

Visst är det fantastiskt med de till och med omedelbara hormonella förändringar som kommer av ett ändrat kroppsspråk!

Att tänka på sin hållning är inte bara bra på jobbintervjun eller under föredraget, utan även i vardagliga livet när det handlar om att upprätthålla optimal hälsa.

Bättre hållning ger inte bara kroppsliga kemiska och hormonella effekter, utan innebär även en bättre fysiologi t.ex. en bättre syresättning av kroppen då lungorna får mer plats för att kunna utvidgas, bättre mag-/tarmfunktion då buktrycket minskas, bland mycket annat.

Vår mentala hälsa påverkas även av kroppshållningen. Tänk dig hur en nedstämd person ser ut, eller tänk på något ledsamt – och du sjunker lätt ihop i en ”deprimerad ställning”. Detta innebär en feedback-loop av signaler till ditt nervsystem där kroppen talar om att den är ”nere”. Tänk dig istället att du är stolt och glad, och lyft på bröstkorgen och sträck på dig – hur känns det nu?

Ibland kan det vara svårt att påverka sin hållning för att få dessa effekter på egen hand. En Osteopat kan hjälpa även den symtomfria patienten till en bättre hållning och därmed ett rikare och hälsosammare liv!

Osteopati undersöks inom svensk kirurgisk vård!

Ny svensk forskning om Osteopati efter kirurgiska ingrepp visar dess positiva behandlingsresultat mot kronisk smärta och stelhet efter operation i bröstkorgen.

Kul att svenska forskningen går framåt och uppmärksammar den osteopatiska medicinen!

Läs om detta här!

”Quick fix” är ingen hållbar lösning

SvD har gjort en kartläggning av barnmedicinmarknaden i Sverige. I denna artikel i SvD titulerad ”Läge att hissa varningsflaggor” talar man om problematiken kring hur toleransen för problem och svagheter minskar i barnfamiljer. Hur det kan bli att man väljer t.ex.. mediciner som ”quick-fix” för företeelser vars lösning egentligen kräver mer komplicerade och tidskrävande insatser. Vid t.ex. nedstämdhet, koncentrationsproblem och sömnproblem medicineras allt fler barn rapporterar SvD vidare, i vissa fall med mediciner som inte är godkända för barn.

Tyvärr är det ett vanligt fenomen, inte bara gällande barnmediciner utan även för vuxna, att det söks en ”quick fix”.

Man talar i SvD’s artikel även om farhågan för hur barnmedicinmarknaden utgör en stor delvis outnyttjad marknad med potential för exploatering av dem som vill öka försäljningen av läkemedel.

Det är ett problematiskt diskussionsämne detta handlar om. Läkemedelsmarknaden styrs till mångt och mycket av kommersiella regler. Ser man till läkemedlens historia och utveckling så ser man hur det, utefter regeln om tillgång och efterfrågan, forskas och utvecklas mediciner i högre grad för de tillstånd som fler lider av. Detta är ju till viss del naturligt i och med att det gör mindre nytta att forska om och utveckla läkemedel för problem som få lider av, samt att detta hjälper ”målgruppen” av människor att få tillgång till medicinska hjälpmedel för sina åkommor. Men det handlar också om att ”business” trots allt är ”business”.

Detta är för mig ännu en bekräftelse av vikten i att etablera Osteopatisk Medicin i det svenska vårdsystemet. Skolmedicinska tekniker och mediciner i all ära – kirirgi/mediciner anses utifrån den Osteopatiska Medicinens filosofi att vara ”Osteopatisk behandling” – om det är vad den individuella patienten behöver. Ett komplett vårdsystem kräver dock ett bredare spektra av vårdmöjligheter än i dagsläget, där det finns ett stort gapande hål av den hjälp som Osteopati kan ge.  

 

Uppdatering 2013-01-12: Läs gärna mitt uppföljande inlägg om denna debatt, ”Forskning visar: Osteopati vid sömnproblem ger positiva behandlingsresultat”.

Forskning talar för manuell behandling istället för vaccin i influensatider

I influensatider kan det vara svårt att undvika att utsättas för smittsamma bakterier. Barnen släpar hem dem från skolan, dörrhandtag och hissknappar etc. på stan kan vara fulla av dem, och kanske är medarbetare på jobbet sjuka och går och nyser.

Har du ett starkt immunförsvar ökas dock dina förutsättningar för att slippa smitta och att hålla dig frisk i höst och vinter. Immunförsvaret är inte bara uppbyggt av tex. vilka antikroppar vår kropp producerar, utan påverkas i allra högsta grad av fysiologiska miljön inuti våra kroppar. Dålig homeostas – dåligt immunförsvar.

Georgia Clinic of Chiropractic rapporterar om forskning av World Chiropractic Association (WCA) som jämför två olika typer av behandling mot influensa;  resultaten av behandling med manuell terapi ställs mot resultaten av behandling med influensavaccin.

Forskningen visar överlägset lyckosamma resultat av manuell behandling för att förebygga influensasjukdom. Forskningen rapporterar dessutom om vaccinets biverkningar, framförallt hos den äldre populationen. I flertalet fall fick dessa patienter behandlas för vaccinets biverkningar med just manuell terapi. Man nämner även den biverkning av narkolepsi som uppstod hos många barn och ungdomar i ett H1N1 vaccinationsprogram. Sjukvården och läkare anknutna till staten i Sverige samt Finland fick stå till svars för en 300% ökning av denna neurologiska sjukdom.

Forskningen framhäver de gynnsamma resultaten av manuell medicin. Fördelaktigt är även att man inte behöver vara rädd för biverkningar för sig själv, sina familj, eller t.ex. om man är gravid.

Kiropraktik har sitt ursprung i Osteopatisk Medicin. Den första kiropraktorn gick Osteopatutbildning och tog där tekniken av manipulationer / thrusts och startade ett yrke inom enbart detta. Osteopaten arbetar med denna teknik bland många andra – vilken som används beror på vad som är bäst för patienten.

Besök din Osteopat för en friskare höst / vinter!

Osteopati för Artros

Glöm inte att även om Osteopatisk Medicin inte kan vända tillbaka degenerativa förändringar som har skett i kroppens leder, så kan hjälpa till att mildra de besvärliga omständigheterna. Men en behandling som syftar till att behandla helheten och avbelasta det överbelastade och förslitna området, öka mobiliteten och minska inflammationen, så kan symptomen minskas och livskvaliteten ökas! Detta kan även ske i samband med om problemen har nått behovet av skolmedicinsk behandling, t.ex. en höftledsoperation.

Kontakta din Osteopat för mer information eller läs mer online, t.ex. här, här, här, eller sök information själv och botanisera bland alla resultat (du hittar mer om du söker på engelska)!

En 5 minuters film om Post-natal och Pediatric Osteopathy

Mycket intressant film som upplyser om gynnsamheten av Osteopatisk Medicin för både mor och bebis!

Upptäckt av Luke som fortfarande är inne på detta spår – bra!

Kolla in här:

http://www.5min.com/Video/Postnatal-Osteopathy-Benefits-118121883