Forskning talar för manuell behandling istället för vaccin i influensatider

I influensatider kan det vara svårt att undvika att utsättas för smittsamma bakterier. Barnen släpar hem dem från skolan, dörrhandtag och hissknappar etc. på stan kan vara fulla av dem, och kanske är medarbetare på jobbet sjuka och går och nyser.

Har du ett starkt immunförsvar ökas dock dina förutsättningar för att slippa smitta och att hålla dig frisk i höst och vinter. Immunförsvaret är inte bara uppbyggt av tex. vilka antikroppar vår kropp producerar, utan påverkas i allra högsta grad av fysiologiska miljön inuti våra kroppar. Dålig homeostas – dåligt immunförsvar.

Georgia Clinic of Chiropractic rapporterar om forskning av World Chiropractic Association (WCA) som jämför två olika typer av behandling mot influensa;  resultaten av behandling med manuell terapi ställs mot resultaten av behandling med influensavaccin.

Forskningen visar överlägset lyckosamma resultat av manuell behandling för att förebygga influensasjukdom. Forskningen rapporterar dessutom om vaccinets biverkningar, framförallt hos den äldre populationen. I flertalet fall fick dessa patienter behandlas för vaccinets biverkningar med just manuell terapi. Man nämner även den biverkning av narkolepsi som uppstod hos många barn och ungdomar i ett H1N1 vaccinationsprogram. Sjukvården och läkare anknutna till staten i Sverige samt Finland fick stå till svars för en 300% ökning av denna neurologiska sjukdom.

Forskningen framhäver de gynnsamma resultaten av manuell medicin. Fördelaktigt är även att man inte behöver vara rädd för biverkningar för sig själv, sina familj, eller t.ex. om man är gravid.

Kiropraktik har sitt ursprung i Osteopatisk Medicin. Den första kiropraktorn gick Osteopatutbildning och tog där tekniken av manipulationer / thrusts och startade ett yrke inom enbart detta. Osteopaten arbetar med denna teknik bland många andra – vilken som används beror på vad som är bäst för patienten.

Besök din Osteopat för en friskare höst / vinter!

Annons