Osteopati utan gränser / Osteopathy without borders

Visste du att det finns en organisation som heter Osteopati utan gränser (Osteopathy without borders)? Den grundades 2007 med visionen att introducera osteopatyrket till utvecklingsländer genom årliga humanitära insatser och skolning. Osteopatisk medicin är en naturmedicin till låg kostnad som kan göra stor skillnad i u-länder.

Här kan ni läsa om deras senaste resa: https://osteopathywithoutborders.com/mission-2019/

Treating a baby or a child is always a gift to the osteopath. “As the twig is bent, so is the tree inclined” said W.G. Sutherland, founder of cranial osteopathy. In addition to helping relieve symptoms of our little patients, we know they will be healthier and more resilient for ever.
We were privileged to be returning to the pediatrics ward of prof. Bakhtyar at RMI. We treated a number of children with recurring lung infections or meningitis and encephalitis. The two patients in a coma that were treated twice made significant progress in consciousness, tone and ability to swallow. We also treated premature twin babies who needed help acquire functional suction ability.

Annons

Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation.

I Dagens medicin rapporteras om förslaget från Nordiska Rådet att osteopater bör legitimeras även i Sverige och Norge.

Svenska Osteopataförbundet (SOF) arbetar gentemot Socialdepartementet och Socialutskottet i denna fråga och väntar svar senast 7 februari.

Länk till artikeln i Dagens Medicin här: Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation

Sjukskrivningarna vänder upp – dags att legitimera Osteopati!

Sjukskrivningarna i Sverige har rapporterats ökat med 14% mellan 2010 och 2011 rapporterar Dagens Nyheter den 29/3En förklarande anledning bakom detta som artikeln ger, är att många som utförsäkrats återvände till sjukförsäkringen.

Men vad sägs om att se på saken från ett annat, och kanske egentligen mer relevant, perspektiv:

Idag sjukskrivs många som alltså inte har kunnat hålla sig arbetsföra med dagens legitimerade sjukvård.

.

Det finns många alternativa terapier som saknar legitimering idag i Sverige, en av dessa är Osteopatisk Medicin.

Dessa komplementärmedicinska yrkesgrupper är inte anslutna till den offentliga hälso- och sjukvården, utan arbetar helt privat.

Patienter måste då betala hela behandlingskostnaden själv, till skillnad från legitimerade yrkesgrupper som tillåts vårdavtal med landstinget, vars patienter då får betala en minskad kostnad för behandlingen. Legitimering gör yrkesgruppen mer tillgänglig för Sveriges befolkning.

EJ LEGITIMERADE BEHANDLINGSMETODER BLIR AV EKONOMISKA SKÄL MINDRE TILLGÄNGLIGA FÖR SVERIGES BEFOLKNING.

.

Läkare får, enligt Socialstyrelsen, inte rekommendera ej legitimerade behandlingsmetoder. Detta innebär att läkare inte får rekommendera patienter att gå till Osteopat. Anledningen till att de inte får rekommendera en ej legitimerad behandlingsmetod är att läkare bara får förespråka metoder som utgår ifrån vetenskap och beprövad effekt.

Vi lägger åt sidan för en sekund att Osteopati egentligen uppfyller dessa krav, och tittar på något annat som läkare får hänvisa patienter till, nämligen just sjukskrivning.

Låt oss titta på en situation där man kan bli temporärt sjukskriven, nämligen vid graviditet. 70% av de svenska kvinnor som sjukskrivs vid graviditet görs det p.g.a. ospecifika ryggsmärtor (Kofler, 2003). Men samma studie framför att det finns ingen vetenskapligt beprövad erfarenhet att sjukskrivning har någon som helst inverkan på utvecklandet av ryggsmärtor vare sig under eller efter graviditet. Vidare skriver Kofler att få studier har fokuserat på en lösning av ryggsmärtornas problem, samt att litteraturen är fåordig när det gäller att föreslå specifik behandling eller profylax (2003, page 7).

Om man ställer Koflers studie mot de nuvarande bestämmelserna för svensk sjukvård så ser man att Socialstyrelsen motsäger sig själva.

läkare får bara rekommendera vetenskapliga metoder med beprövad effekt. i ovanstående fall saknar sjukskrivning detta helt, men rekommenderas och praktiseras ändå.

.

En ledningssamordnare på Socialstyrelsen som jag har varit i kontakt med, upplyser att för legitimering krävs att Socialstyrelsen ska godkänna att behandlingsmetoden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kraven för legitimering är samma krav som för vad läkare får rekommendera. Osteopatin uppfyller dessa krav. Osteopatin är fullständigt förankrad i medicin och vetenskap, och det finns många forskningsstudier som visar dess verkan. Svårigheten i forskning inom Osteopatisk Medicin är dock just att man behandlar så individanpassat. Detta gör att det är svårt att göra standardiserade tester. Detta är ju dock även varför Osteopatin faktiskt är så effektiv och hjälper så många bort från deras smärtor och besvär.

Om Osteopatisk Medicin blev tillgängligt för fler så skulle många kunna rehabiliteras tillbaka till att vara arbetsföra. Många skulle även kunna undvika sjukskrivning genom att man skulle kunna förebygga problemens utveckling. Man skulle kunna förbättra många människors hälsa och livskvalitet, och även minska belastningen av sjukskrivningar på samhället.

Det är hög tid för en legitimering av osteopatisk medicin i sverige.