Läkartidningen – Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos

Rörelse -> stimulering av cirkulationen -> ökat blodflöde ut i kroppen med tillförsel av syre och näring, samt borttransport av slaggprodukter = hälsosammare vävnader!

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2015/01/Traning-minskade-behovet-av-operation-vid-lumbal-spinal-stenos/

Annons