Launch-event i Europaparlamentet för den nya europeiska standarden för osteopati (EN16686)

Den 29 september hölls ett stort launch-event i Europaparlamentet för den nya europeiska standarden för osteopati (EN16686). Standarden har tagits fram genom ett långt samarbete mellan European Federation of OsteopathsEuropean Committee for Standardization, Forum for Osteopathic Regulation in Europe samt de europeiska ländernas yrkesorganisationer och standardiseringsinstitut. Svenska Osteopatförbubdet (SOF) har tillsammans med Swedish Standards Institute varit delaktig i arbetet.

Den nya standarden ger tydliga riktlinjer för vilka kriterier en godkänd osteopatutbildning bör uppnå samt vad Du som patient kan förvänta Dig när Du söker vård hos en osteopat. SOF representerades i Bryssel av Svenska Osteopatförbundets vice-ordförande Marika Jevbratt som är tillika ordförande för EFO.

Annons