Har du problem med balansen och yrsel?

Intressant kort artikel från Illustrerad Vetenskap om vårt balansorgan.

Kan balansen verkligen komma från ett ”organ”?  Kan problem i detta område påverka funktionen av vår balans? Och kan man behandla det? Svar JA.

Din Osteopat utreder orsaken till dina problem, remitterar vid behov, och vid t.ex. ”spänningsyrsel” behandlar hon/han bakomliggande orsaker för att återställa balansen för balansen 😉

Annons